EGÉSZSÉGIPARI PIACKUTATÁSOK

Az alapítvány egyik fő funkcióját olyan elemzési projektek jelentik, amelyek hagyományos piackutatási és a legmodernebb matematikai és statisztikai elemzési módszertanok felhasználásával kutatják,elemzik, és értékelik a különböző egészségipari termékek, szolgáltatások versenyképességét.

Piackutatásaink által érintett ágazatok:

 • egészségügy
 • egészségmegőrző turizmus
 • egyéb egészségipar

Az egészségipari piackutatásainkat az alábbi fő területeken végezzük:

 • szolgáltatások
 • oktatás, képzés
 • technológia
 • K+F és innováció

Módszereink és a megjelenítési technikák:

 • egészségipari adatbázis-építés
 • tényalapú piackutatás
 • kapacitástérkép

EGÉSZSÉGIPARI MONITORING

Az alapítvány által felépíteni tervezett egészség-obszervatórium projekt monitoring tevékenysége két fő területre terjed ki:

 • 1. Egészségipari technológiák összehasonlítása
 • 2. Egészségügyi szakmai-tudományos elemzések

A kutatások célja azon összefüggések feltárása, amelyek alapvetően meghatározzák vagy részben befolyásolják

 • a vizsgált technológiák fejlesztésének irányát
 • a kiválasztott csoport betegségének kialakulását, társult betegségek összefüggéseit, kockázati tényezőit, költségarányait.

Piaci oldalról addicionális cél az egészségügyi marketing lehetőségeinek feltárása, stratégia-alkotási oldalról pedig termék- és szolgáltat-fejlesztési, illetve egészségpolitikai döntéstámogató elemzések készítése.


1. Az egészségipari technológiák (beleértve a gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, egészségügyi eljárásokat, orvostechnikai eszközöket, diagnosztikai és szűrési eljárásokat) tulajdonságainak, alkalmazási és költség-hatékonyságának, gazdasági és társadalmi hatásainak elemzése az alábbi területeken

tovább/vissza.....
 • epidemiológiai, demográfiai, infrastrukturális, életforma, stb. adatok alapján egészségügyi szolgáltatások iránti szükségletek felmérése és elemzése
 • betegségterhek klasszikus és benchmarking alapú számítása
 • szisztematikus szakirodalmi áttekintések készítése a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok feltárásával és rendszerezésével
 • közvetlen és közvetett költségek felmérése
 • hatékonyság, eredményesség és hasznosság számbavétele
 • egészséghatások elemzése társadalmi szinten
 • egészség-gazdaságtani elemzések elkészítése (költség-minimalizáló elemzések, költség-hatékonyság elemzések, költség-hozam elemzések)
 • érzékenységi vizsgálatok készítése a legfontosabb paraméterekre: eltérő költség- és árszint, eltérő mértékű eredményesség, életminőség és időtáv
 • finanszírozói szemléletű költségvetési hatás-elemzések készítése.

2. Népegészségügyi, egészségbiztosítói, és egyéb közhasznú adatbázisokból innovatív adatbányászati, statisztikai, hálózatkutatási és egészség-gazdaságtani elemzési módszerekkel komplex kimutatások, adat-vizualizációk készítése az alábbi elemzési egységek meghatározásával:

tovább/vissza.....
 • kockázatok elemzése a vizsgált betegség környezeti és egyéni paraméterei alapján
 • az alapbetegség és társult betegségek összefüggéseinek vizsgálata
 • igénybevételi összefüggések (pl. mely ellátás típusokat milyen gyakran és hol vettek igénybe)
 • műtétek összefüggései: adott (pl. adott TAJ körbe tartozó protézis-beültetések, műtétek és eredményességük, illetve utókövetés vizsgálata)
 • költség-eredményesség vizsgálatok (pl. az egyes terápiás fázisok költségeinek és eredményességének fajlagos vizsgálata)
 • személyre szabott kockázatelemzés
 • online diagnózis-felállítás előkészítése, az orvosi tudás szakértői rendszerekbe foglalása
 • statikus és dinamikus egészségügyi kérdéskörök hazai és nemzetközi társadalmi beágyazottságának vizsgálata (pl. egészségügyi marketing, szemléletformálás)
 • egészségpolitikai, stratégiai tervezési kérdéskörökben nemzetközi benchmarking elemzések készítése.

RÓLUNK

Alapítványi célok


- az ágazati stratégiához szervesen illeszkedve a magyar egészségipari hagyományok ápolása-megőrzése illetve a szektor fenntarthatóságának elősegítése,


- a magyar egészségipari termékek, szolgáltatások exportpiaci pozíciójának javításához kapcsolódó non-profit egészségipari adatbázis építése és piackutatás elemzése, a kkv és állami eszközök nemzetközi
kontextusban való versenyképesség vizsgálatával,

- országimázs erősítő egészségipari márkaépítés illetve a magyar egészségipari kkv és állami eszközök piacszervezésének és külpiaci marketing-tevékenységének támogatása.Alapítványi tevékenységek széles nemzetközi relációban

- nemzetközi egészségipari vagyonleltár kialakítása és üzemeltetése (non-profit adatbázis-építés),

- nemzetközi egészségipari monitoring rendszer létrehozása, és annak keretében egészségpolitikai, egészség-gazdasági, illetve népegészségügyi döntéstámogatási programok, rendszerek, elemzések szervezése és lebonyolítása, valamint azok széleskörű bemutatása, megismertetése (innovatív
adatbázis-elemzési módszertanokra épülő egészség-obszervatórium),

- nemzetközi egészségügyi és egészségturisztikai oktatási-képzési programok szervezése, lebonyolítása.Alapítványi tevékenységek magyar és közép-kelet európai relációban

- magyar kkv szektor költséghatékony nemzetközi piacszervezését támogató illetve exportpiaci jelenlétének megteremtésére ösztönző belföldi és nemzetközi marketing tevékenység lebonyolítása,

- magyar termékek és szolgáltatások komplex márka-és imázs-építésének illetve exportjának marketingtámogatása nemzetközi értékesítési és információs pontok kialakításával,

- határon átnyúló egészségügyi és egészségturisztikai szolgáltatások tudásalapú háttértámogatása (márkaépítés, minőségbiztosítás, informatika, stb.), illetve humán erőforrás menedzsment.


A fenti tevékenységekhez kapcsolódóan az Alapítvány

- támogatói adományokat gyűjt,

- tematikus klaszterekkel, illetve nemzetközi konzorciumok részeként pályázatokban vesz részt,

- valamint a céljainak megvalósítására részben bevételszerző tevékenységet is folytat.


Alapítványi tisztségviselők:

Prof. Dr. Hangody László: Alapítvány kuratóriumának elnöke

Bővebben/Rövidebben....
Prof. Dr. Hangody László 1982-ben szerezte meg orvosi diplomáját, majd ortopédiai és traumatológiai szakvizsgát tett. 1994-ben az orvostudomány kanditátusa, 2000-ben a MTA doktora lett. Hatalmas műtéti tapasztalattal rendelkezik, elismert szakember világszerte.

Főbb érdeklődési, kutatási területe a porcfelszínképzés, az autológ oszteokondrális transzplantáció és porcsejt átültetés alkalmazása a klinikai gyakorlatban, az elülső- és hátsó keresztszalag-hiányos térdek primaer és revíziós sebészete, illetve a minimál invazív csípő- és térdprotézis beültetés. Nevéhez fűződik a világ szerte elterjedt, általa kifejlesztett és mozaikplasztika néven ismerté vált ortopédiai beavatkozás.

Számos hazai és nemzetközi egyetemen oktat és vizsgáztat, több mint 300 szakmai konferencián tartott előadást. Jelentős számú műtéti bemutató, több szabadalom fűződik a nevéhez. Közel 300 tudományos cikk, kiadvány, könyv szerzője és társszerzője. Különböző szakmai és egyéb díjak, elismerések tulajdonosa.

Jó néhány hazai és külföldi szakmai lap szerkesztésében is részt vesz, számos szakmai kollégium, társaság tagja, vezetőségi tagja, elnöke.

Gőczey Péter: Alapítványi főtitkár


Bővebben/Rövidebben....
Tanulmányait a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola Kereskedelmi szakán, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodási Karán, valamint ösztöndíjasként az Amszterdami Hogeschool Holland-on és a Firenzei Tudományegyetemen végezte.

Sokrétű szakmai tapasztalatait 1995-től kezdődően az Unilever Magyarország Kft-nél piackutatóként, a Budapest Bank Nyrt-nél nagyvállalati hitelezési és fiókhálózat-fejlesztési területen, valamint az Arthur Andersen üzleti tanácsadás divíziójának energetikai, közmű és médiaipari szakértői csoportjaiban, szenior stratégiai tanácsadóként gazdagította.

2002-től menedzsment szinten vett részt a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Malév Zrt. átalakításában, stratégiájának kidolgozásában, valamint a társaságok változásmenedzsment feladatainak irányításában. Mindkét társaságnál felelt a társaságok tulajdonosaival és partnereivel való kapcsolattartásért, beleértve a nemzetközi szervezetekben való tagsággal kapcsolatos menedzsment feladatokat.

2006-tól saját vállalkozásait és projektjeit vezeti elsősorban a létesítménygazdálkodás, az energetika és a hulladékgazdálkodás területén.
Alapítvány szakértői:

Kovács Lajos: nemzetközi egészségpolitikai tanácsadó


Bővebben/Rövidebben....
Dr. Kovács Lajos a Debreceni Orvostudományi Egyetem elvégzését követően egészségügyi menedzsment szakképesítést szerzett Londonban.

Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az egészségügyi rendszerek, egészségpolitika és egészségügyi menedzsment területén. Vezető pozíciókat töltött be nemzetközi egészségügyi vállalatoknál és szervezeteknél. Több ország kormánya és nemzetközi szervezet, többek között az Európai Bizottság, a Világbank, a WHO, illetve gyógyszeripari cégek tanácsadójaként dolgozott az Európai Unió országaiban, dél-kelet európai államokban, Törökországban, Oroszországban és Közép-Ázsiában.

Jelenleg vendégprofesszor a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolájában, oktatott a Belgrádi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjában, illetve az Almati Orvostudományi Egyetem Népegészségügyi Karán Kazahsztánban.
Tagja több, egészségügyi menedzsment és egészségpolitika tárgyú nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának.

Részt vesz számos, a nemzetközi egészségügyi rendszereket érintő kutatómunkában, publikációi jelentek meg nemzetközi szakmai folyóiratokban, valamint nemzetközi szakkonferenciák rendszeres előadója.

Puczkó László: egészségturisztikai szakértő


Bővebben/Rövidebben....
Puczkó László első diplomáját turizmus és logisztika területére specializálódott közgazdaként szerezte 1993-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 2007 és 2010 között tagja volt a Travel and Tourism Research Association Europe Chapter vezetőségének. 2006 óta a Magyar Turisztikai Tanácsadók Szövetségének elnöke.

A Budapesti Kommunikációs Főiskola Turizmus és Vendéglátás Intézetének vezetője, emellett tanít számos turizmusra specializálódott nemzetközi felsőoktatási intézményben is (pl. Finnországban, Észtországban). Több szakkönyv (pl. Egészségturizmus, Health and Wellness Tourism, Tourism in New Europe) és számos szakfolyóiratban megjelent cikk (társ)szerzője.

Professzionális turisztikai és utazási tanácsadói karrierjét a Turizmus Kutatócsoportban kezdte, majd a KPMG Utazás, Szabadidő és Turizmus Csoportjánál megtapasztalta, milyen is multinacionális nagyvállalat kötelékén belül és nemzetközi környezetben dolgozni. 2004-ben alapító tagja lett a Xellum Kft-nek.

Szakterületei: a kutatás, a stratégiai és taktikai tervezés, termékfejlesztés és élménytervezés, hatáselemzések, valamint a turizmusmarketing (egészség-, wellness, spa- és gyógyturizmus, , ökoturizmus és speciális érdeklődésű és tematikus turisztikai termékek). Nemzetközileg elismert szakértő, aki számos nemzetközi szakmai és tudományos konferencia és kongresszus előadója.

Dr. Kövi Rita: orvos, egészség-gazdaságtani szakértő


Bővebben/Rövidebben....
Dr. Kövi Rita a Semmmelweis Orvostudományi Egyetem elvégzése után gyermekgyógyász, majd radiológus szakvizsgát tett. A Budai Gyermekkórházban dolgozott gyermekgyógyászként, majd a Telki Kórházban és a Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinikáján dolgozott gyermek radiológusként, aholjelenleg is praktizál.

2000-től közel 10 éven keresztül dolgozott az magyar állami társadalombiztosítónál (OEP) szakmapolitikai és finanszírozási területen. Számos tudományos közleménye jelent meg, rendszeresen tart előadásokat hazai és külföldi konferenciákon. 2003-ban orvos-közgazdász oklevelet szerzett a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, ahol később óraadó tanárként oktatott. 2010. elejétől az ELTE Társadalomtudományi Karának Egészségpolitika, Tervezés és Finanszírozás szakán kurzusvezető.

Több szakmai szervezet tagja, a Medicina 2000 Járóbeteg és Poliklinikai Szövetség tiszteletbeli elnökségi tagja, a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság, a Szakmai Kollégium Menedzsment és Egészség-gazdaságtani tanácsának a tagja. Szabadidejében szívesen utazik, télen a síelés örömeinek hódol.

Tánczos-Székely Gabriella, minőségbiztosítási szakértő


Tovább/Vissza....

Tánczos-Székely Gabriella első diplomáját idegenforgalmi közgazdászként szerezte 2004-ben Gyöngyösön. Ezt követően a minőségirányítási terület iránt érdeklődve a TÜV Rheinland magyarországi cégcsoportnál szerzett tapasztalatot és International Register of Certificated Auditor - auditori végzettséget. Ambíciójának köszönhetően TÜV Rheinland Lifecare üzletág vezetője lett.
Szakmai fejlődése és érdeklődése által vezérelve megalapította a magyarországi 3EC International tanúsító cég képviseletét, melynek keretében kamatoztatta az addig megszerzett auditori és minőségmenedzsment tapasztalatát és tudását.

Minőségirányítási szakértőként az elmúlt években számos szakmai és tudományos konferencián, kongresszuson tartott előadásokat.

Egészségtudatos gondolkodásmódja miatt szabadidejében különböző sportágakban teszi próbára magát (squash, spinning, zumba). Szaunaszeánsz zsűri elnökként Magyarországon elkötelezetten népszerűsíti a szaunázás kultúráját. Évekig salsa tánccsoport tagja volt.


Stratégiai partnerek:

Danubius Hotels www.danubiushotels.hu

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola www.bkf.hu

Innohow Kft. www.innohow.hu